Aquest mes de febrer hem signat un conveni de col·laboració amb l’Escola de Disseny LCI Barcelona amb la finalitat d’oferir als alumnes del primer curs del títol superior de Disseny, en l’especialitat de disseny gràfic, una pràctica real dels seus treballs creatius. Es tracta de realitzar dos anuncis publicitaris sobre la Fundació per a dues revistes educatives, Guix i Viure en família. Una col·laboració en què ambdues parts aportem valor i coneixement i en què la suma de tot reverteixi en benefici de les dues entitats. Quan arribi el moment us informarem del resultat.