“Recuperar una sola persona justifica qualsevol esforç”

El centre de la nostra actuació és la persona. Per això:

Treballem per garantir els drets bàsics de les persones: accés a l’aigua potable, a l’alimentació, l’habitatge, la salut i a l’educació.

Fomentem les trobades personals entre donants i beneficiaris sempre que sigui possible.

Facilitem espais d’acollida i atenció personal oferint orientació diversa, ja sigui a futurs voluntaris, beneficiaris o donants.

Sumem sinergies: com a entitat mediadora, col·laborem amb diverses entitats i responsables de projectes que treballen sobre el terreny. Som un altaveu de la seva activitat i els ajudem en la recerca de recursos.

Multipliquem la generositat: sol·licitem als projectes que reben ajudes a través de la nostra Fundació, que facin donació del 10% del que han rebut a una altra entitat o col·lectiu necessitat.

Som transparents: els comptes de la Fundació, aprovats anualment pel Patronat, es poden consultar a la nostra seu social. Cada any presentem els comptes i la Memòria d’Activitat a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.