DES D’AJUDANTAJUDAR VOLEM CONTRIBUIR A DIFONDRE AQUEST MISSATGE :

La Fundació Ajuda i Esperança, atesa la situació actual a causa de la pandèmia del COVID-19, ha pres les mesures pertinents per garantir l’accés al servei del Telèfon de l’Esperança a les persones que pateixen malalties, solitud, angoixa, pors i desconcert, sobretot en aquests moments de confinament.

200 persones voluntàries preparades per escoltar des de casa.

És molt important que les persones que ens necessiten puguin conèixer aquesta informació.

#ContagiemEsperança