Acogida niños calle Colombia

 

UBICACIÓ: Bogotà, Colòmbia

CONTRAPART: Fundación Zuá 

OBJECTIU:  Oferir a nens i nenes  altament desprotegits i a les seves famílies, eines per a  restituir els seus drets més fonamentals, la nutrició, salut, educació i recreació. A la seu de Zuá,  tenen a la seva disposició accès a Internet, a una biblioteca i a tutories per part d’estudiants  universitaris. Tot això destinat a reforçar els coneixemts acadèmics i a potenciar valors socials. Es treballa a diferents nivells: activitats culturals, formació, educació superior i escola esportiva.