Ubicació: Takumana, Chamchenga i Kamphata (Malawi)

Contrapart local: Comunitats rurals de Takumana i Chamchenga

Objectius:

  • Donar suport a les escoles facilitant les infraestructures i els mitjans necessaris amb la finalitat de millorar l’accessibilitat dels infants, el seu nivell d’estudis i, així, també la seva vida futura (construcció d’escoles bressol, aules de primària; beques per als alumnes).
  • Facilitar a les Cooperatives de dones les eines necessàries (molins de blat de moro, llavors i adobs, animals de granja, canalització d’aigua per al regadiu, etc.) perquè puguin millorar les necessitats de la comunitat i ajudar amb la seva economia les persones ancianes.
  • Dotar de mitjans de mobilitat (bicicletes, bici-ambulàncies) a la Comunitat per facilitar i millorar els diferents serveis i activitats.
  • Construcció de pous d’aigua potable.