Ubicació: barri el Raval, Barcelona

Contrapart local: Associació l’Hora de Déu

L’Hora de Déu es va crear fa uns 60 anys. Va néixer per iniciativa d’un petit grup de persones amb la intenció d’oferir una hora del seu propi temps al germà necessitat.

Totes les persones que s’atenen, vénen derivades dels Serveis Socials de Base i d’institucions benèfiques. Tots els casos són estudiats pels assistents socials que treballen a l’associació.

Els serveis que ofereixen són:

Lots d’aliments i productes d’higiene: és l’activitat principal de l’entitat.  L’objectiu del servei és cobrir les necessitats bàsiques de les famílies que atenen.

Llet de nadons: té com a objectiu garantir la necessitat bàsica d’alimentació durant el primer any de vida de les criatures.

Entrepans: el servei d’entrepans es realitza els dijous en dos torns: un de matinal quan es realitzen els entrepans i es reben les pastes del fornet, i l’altra vespertí on es fa el repartiment dels lots de consum immediat.

Rober: L’Hora de Déu és la intermediària entre les persones o empreses que col·laboren en la donació de roba i les persones que solen sol·licitar la seva adquisició.

Canestretes: l’objectiu és proporcionar a les futures mares una canestreta per a portar al hospital en el moment del part.

Ajudes econòmiques: hi ha persones que durant les consultes d’atenció social comenta les dificultats que tenen per arribar a final de mes, et faciliten documentació de la seva situació econòmica i familiar i s’ha de valorar en coordinació amb la referent de zona la idoneïtat de valorar ajut econòmic. Si ella està d’acord, se segueix un pla de treball adequat, de forma puntual es pot fer ajut econòmic que acostuma a ser ajuts per habitació, subministraments, escoles bressol, compra de material fungible, etc.