Ubicación: Bogotà (Colòmbia)

Objectiu: renovar els equips informàtics del Centre Las Palmitas

Contrapart: Fundación Zua

La Fundación Zua gestiona, des de fa 19 anys, un centre de reforç escolar i de suport nutricional per a infants de 7 a 16 anys en un dels barris de Bogotà més castigats per la pobresa i la delinqüència.  Amb el pas del temps, aquest suport educatiu i de formació s’ha fet extensiu a algunes mares cap de família. Diàriament passen pel centre unes 100 persones beneficiàries.

Un dels tallers, Aprendamos, utilitza 4 computadors però desactualitzats i el seu tamany no permet fer-ne un ús eficient ja que l’espai és de per si limitat. Amb aquest nou projecte es desitja:

  • Ampliar el nombre de computadors, que siguin nous i connectats a la xarxa com a una de les eines necessàries per desenvolupar adequadament els programes de suport acadèmic i formatiu.
  • Millorar de manera rellevant l’accessibilitat a internet perquè, tants els infants com els joves puguin accedir a la xarxa per realitzar les seves tasques escolars.
  • Oferir un servei eficient als tutors universitaris que garanteixi un bon treball acadèmic.
  • Disposar d’equips que permetin la capacitació en sistemes d’un grup de mares.