Niños camino al estanque

Nens anant a buscar o comprar aigua

UBICACIÓ: Kithunthi, Kenya

CONTRAPART: Associació Kithunthi Borehole Water Project

OBJECTIU: Perforar un pou d’aigua potable a la població de Kithunthi davant l’escassesa d’aigua a la zona i, sobretot, d’aigua potable. Actualment l’única font d’aigua més propera és un petit pantà en mal estat que només té aigua quan hi plou. A l’època seca, quan al pantà no n’hi ha, s’ha d’anar a comprar l’aigua a una població veïna (a 5 km.) o als venedors que passen en carro pels poblats.

Amb la construcció del pou es vol facilitar l’accés a l’aigua d’ús domèstic a una població formada per uns 3.200 habitants.