Ubicació: Santiago de los Caballeros (Rep. Dominicana)

Objectiu: les Llars Escoles, creades fa 47 anys per les Missioneres dels Sagrats Cors, van néixer com a una alternativa per donar resposta a nenes que, per la seva condició social i econòmica es veuen impedides de desenvolupar les seves capacitats. Acull nenes orfes i desemparades.

Objectius específics de la Llar Escola Sor Petra Mariana Grullón:

  • oferir a 25 nenes, adolescents i joves un lloc on se sentin estimades, acollides i respectades.
  • promoure una formació integral d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i de l’educació, afavorint el creixement i la maduresa harmònica de les nenes en totes les seves dimensions.
  • acompanyar les nenes en el seu itinerari escolar, des de parvulari fins la finalització dels estudis.
    implementar programes educatius en tallers informatius de superació personal oferint-los orientació i acompanyament individualitzat segons les necessitats de cada nena.
  • desenvolupar i potenciar habilitats en pintura, ballet, anglès, música i informàtica.