UBICACIÓ: Keov Mony (Pursat, Cambodja)

OBJECTIU: Manteniment i millora d’una escola rual.

Keov Mony és una petita aldea a uns 200 km de la capital, Phnom Penh. Formada principalment per repatriats dels camps de refugiats de l’ACNUR situats a Tailandia. Són comunitats econòmicament i socialment estables en situació de vulnerabilitat i pobresa. No tots els membres de la comunitat tenen accés a l’educació, la salut, als serveis comunitaris, les oportunitats de treball o a l’autodeterminació.

Davant la manca d’un servei tan necessari com l’educació infantil, Prum Yern, una dona que es va formar com a mestra, va decidir fer-se càrrec dels més petits de la comunitat i va iniciar una “guarderia” sota mateix de casa seva. Així, els infants, en comptes d’estar sols mentre els seus pares treballaven als arrossars, ella els acollia, cuidava i ensenyava. Uns anys més tard, el 2014, cinc joves voluntaris de Barcelona van col·laborar en la construcció d’una petita guarderia. Actualment acull uns 40 infants de 2 a 6 anys. Donat el servei que fa a les famílies, s’haurà d’ampliar per poder acollir més alumnes així com atendre’n el manteniment que consisteix en:

  • Abastir de material escolar i didàctic
  • Material per a la higiene personal
  • Personal per atendre els alumnes: una mestra i una auxiliar
  • Un àpat bàsic per als més petits
  • Farmaciola
  • Reparacions d’emergències diverses
  • Sabates i roba per als nens i nenes
  • Suport a les famílies més pobres amb productes bàsics

Projecte Keov Mony març 2020