Ubicació: Takumana i Chamchenga (Malawi)

Objectiu: Donar suport a les escoles rurals facilitant infraestructures i els mitjans necessaris per tal de millorar l’accessibilitat dels infants als estudios de primària i secundària possibilitant-los, d’aquesta manera, un futur més digne.

Objectius específics:

  • Construcció d’un aula de secundària per a l’escola de Takumana que acull un total de 380 alumnes.
  • Construcció d’un aula de secundària per a l’escola de Chamchenga que compta amb con uns 300 escolars.