Project Description

UBICACIÓ:Sodo (Etiòpia)

CONTRAPART: Vicariat Apostòlic de Sodo

OBJECTIU: Adquirir una motocicleta per facilitar el treball pastoral i social del sacerdot diocesà S. Biruk Kassa.

El P. Biruk Kassa viu i treballa a Sodo, una ciutat situada al sudoest d’Etiòpia, a 2.000 metres d’altitud. Els camins de la zona cap als diferents poblats són  difícils i sovint inexistents. Per poder dur a terme la seva tasca pastoral i social, aquest sacerdot sol·licita poder disposar d’una motocicleta. La seva parròquia té 18 comunitats i estan distants les unes de les altres. A més del treball pastoral i litúrgic, visita les presons, els malalts a l’hospital, acompanya joves universitaris, atén les necessitats urgents de les persones més pobres de la zona.

Optar per una motocicleta com a mitjà de transport respon a la voluntat d’abaratir costos de desplaçaments i de manteniment.