Suport alimentari a famílies desplaçades

Usted esta aqui: Inicio → Portafolio → Amèrica Llatina → Suport alimentari a famílies desplaçades

San Francisco Chiché, Guatemala

CONTRAPART:  Caritas Quiché

OBJECTIU:  Proporcionar aliments bàsics a un total de 83 famílies camperoles maies que es van veure obligades a abandonar les seves finques i van ser traslladades a terrenys poc productius. L’ajuda consisteix bàsicament a la compra de cereals i llavors per al cultiu familiar i comunitari.

 

Deixi un comentari