Patio Bonito 2013

Una pausa en l’activitat de Patio Bonito (Colòmbia)

 

 

L’any 2012 no ha estat un any fàcil. Amb tot, no han mancat les ajudes per a sostenir totes aquelles persones que confien en ajudantajudar. Quan llegeixis aquesta Memòria trobaràs rostres i noms de persones i indrets que s’han beneficiat del treball que duem a terme. Gràcies a tots els qui, juntament amb nosaltres, també ho heu fet possible! Memoria2012