Naomi Kamana i Tshebwa Plamedi, responsables del Centre VTA d’acollida integral de nenes i adolescents del carrer a Kinshasa, ens participen el seu desig profund del cessament de conflictes que viu el seu país. Així ens ho relaten en el seu darrer butlletí de notícies:

Les conseqüències de múltiples guerres interminables, pesades i inútils que sotraguegen el nostre país afecten totes les llars. Agreugen la misèria i la pobresa de les famílies, augmenten l’efectiu de refugiats, d’infants orfes. Assistim cada vegada més a la desunió de les famílies el corol·lari del qual no és altre que l’ afluència de joves i nens al carrer, nens fora de l’escola i de la família, la recrudescència de la delinqüència juvenil i la prostitució, el desplaçament massiu de la població, etc.

En el pla econòmic, la majoria de la població viu actualment amb menys de 0,50 US$ al dia a causa de la inestabilitat del marc macroeconòmic, de la caiguda de la producció i de l’absència d’un bon govern. Davant d’aquesta situació, el nostre desig és que tot això acabi a fi que cada infant del Congo trobi el seu lloc veritable, que és la família, i pugui gaudir dels drets fonamentals de la infància. Per a nosaltres, el Centre VTA és una oportunitat per a aconseguir-ho

Qui expressa aquest desig són dones, adolescents i nenes que han conegut l’horror de viure al carrer, maltractades, mal nodrides, prostituïdes. Diuen amb orgull: Com sempre, mirem de viure plenament i cada vegada més el nostre logo i les nostres sigles són el nostre leitmotiv: Vivre et Travailler Autrement (viure i treballar d’una altra manera).

Gràcies al seu esforç i obstinació així com a les ajudes rebudes de diverses entitats, els resultats escolars han estat satisfactoris i constaten que el seu nivell escolar és molt bo. Durant el 2012, del total de 42 joves acollides a VTA, 12 han pogut reinserir-se amb la família. Les 30 residents al centre, segueixen el seus estudis de primària (12), el curs  d’alfabetització o estudis medis (16) i secundària (2). La taxa d’èxit escolar ha estat del 93,3%. Una de les noies ha finalitzat els seus estudis d’Hoteleria, una altra ha obtingut el Diploma d’Estat, i dues més s’han graduat en Infermeria i Economia.

També ens expliquen que de les antigues alumnes de VTA, n’hi ha quatre que treballen al  Centre i s’ocupen de les més joves. Com és habitual, anualment s’organitza una “jornada  d’antigues alumnes” de VTA en la qual, a més de propiciar l’intercanvi i la trobada,  s’aprofita per a oferir a les joves una xerrada formativa. L’última, que es va celebrar el novembre, la ginecòloga Dolores Nembuze els va parlar sobre el sistema i el funcionament reproductiu femení amb la finalitat d’ajudar-les a saber prendre decisions encertades sobre la maternitat.